Toiminta

Toimintasuunnitelma 2021

Klubin tehtävä 

Klubin tehtävänä on melontatilaisuuksien tarjoaminen, melontataitojen ja melontaturvallisuuden kehittäminen. Tämän mahdollistamiseksi klubi asettaa jäsenten käyttöön kajakkeja ja muuta kalustoa, järjestää säilytystilaa näille ja jäsenten kajakeille sekä tarjoaa rantautumismahdollisuudet. Klubi järjestää jäsenille monipuolista melontakoulutusta ja varmistaa että kerhossa on riittävästi ohjaajia. 

Yleistä 

Klubi on yhteisö, joka ylläpitää ja edistää jäsentensä innostusta, kiinnostusta ja harrastusta melontaan. Klubi toimii ympärivuotisesti.  Monipuolisen ja aktiivisen toiminnan toteutusta ja kehittämistä varten ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi käytännön toiminta on organisoitu tiimeihin, joita ovat viikkomelonnat, koulutus, vajat, kalusto ja verkkopalvelut. Monipuolisen toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi toimintatiimejä voidaan perustaa lisää. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan tiimien toimintaan.

Toiminnan puitteet 

Ulkoisissa toimintaedellytyksissä ei ole tiedossa olevia muutoksia. Sipoonrannan kehitystilannetta seurataan aktiivisesti ja klubi on mukana vaikuttamassa, niin että kanoottiklubin toimintaedellytykset vajarannassa säilyvät ja kehittyvät. 

Vajat ja kalusto 

Vajojen kunnostustöitä varten laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Vajojen ja niiden ympäristön siisteyteen, toimivuuteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen panostetaan. Kaluston ja vajojen kunnossapidosta vastaavat osaltaan kerhon jäsenet, tarvittaessa ostetaan kunnostus- ja korjauspalveluita. Kaluston huolellista käsittelyä painotetaan kursseilla ja jäsentapahtumissa. Kaluston modernisointia jatketaan poistamalla vanhoja kajakkeja, joiden käyttöaste on matala. Yksityiskajakkipaikkojen osalta tilat ovat rajalliset. 

Koulutustoiminta  

Koulutustoiminnan ytimen muodostavat melonnan peruskurssit sekä seuran jäsenten kouluttaminen. Peruskurssi on myös keskeinen jäsenhankintamekanismi. Peruskurssien järjestämiseksi seuralla tulee olla riittävät ohjaajaresurssit. Seura tukee ja kannustaa jäseniä etenemään melontaohjaajiksi ja -kouluttajiksi. Seuran aktiiviohjaajille järjestetään koulutusta. Lisäksi järjestetään koulutusta jäsenten melontataitojen ja melontaturvallisuuden kehittämiseksi. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan vähintään kerran kaudessa pelastautumisharjoituksiin. 

Säännölliset melonnat 

Kesäkaudella  (kesä-elokuu) järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin iltamelontatilaisuudet, joissa jäsenillä on tilaisuus meloa ja harjaantua melojina turvallisessa seurassa, vaihtaa ajatuksia, saada liikuntaa ja nauttia yhdessäolosta luonnossa. Tiistaimelonnan vauhti on rauhallinen ja matkan pituus maltillinen. Keskiviikkomelonnan vauhti on normaali retkivauhti ja matkan pituus edistyneille sopiva.  Syyskuussa keskiviikkomelonnan vauhtia vastaavat melonnat järjestetään päiväaikaan sunnuntaisin.

Retket 

Seura tarjoaa valikoiman retkiä, jotka kestonsa, vaativuutensa ja luonteensa mukaan tarjoavat mahdollisimman monelle sopivat vaihtoehdot. Retkiä järjestetään eri vaativuustasoilla. Retket ilmoitetaan vaativuusasteikolla 1 (helppo), 2 (kokemusta melontaretkeilystä vaaditaan), 3 (kokemusta retkeilystä ja erilaisista merisääolosuhteista vaaditaan). Retken vetäjä vastaa retken tiedottamisesta ja turvallisuussuunnitelmasta. Ennen kauden alkua suositellaan pelastautumistaitojen kertausta kaikille, jotka osallistuvat retkille. Retkien kustannuksista vastaavat osallistujat, kerholta voi saada tukea esim. majoitukseen tai ruokailuun. 

Jokainen seuran jäsen voi osallistua retkien suunnitteluun ja järjestelyihin. Ennen kauden alkua järjestetään avoin jäsentilaisuus kauden retkien suunnittelua varten. 

Muu toiminta 

Muuta melontatoimintaa kuten avokanoottimelontaa, aallokkomelontaa, koskimelontaa, grönlantilaismelontaa, junioritoimintaa, vammaismelontaa, perhemelontaa tai purjekanoottitoimintaa järjestetään sen mukaan, kun alan harrastajia saadaan vetäjiksi ja osallistujiksi. 

Erikseen järjestetään kauden avajaistapahtuma ja joulujuhla. 

Uimahalliharjoituksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Seuran puitteissa voidaan järjestää myös muita sopivia tapahtumia, kuten patikointi- tai pyöräilyretkiä.

Seuran jäsen voi lainata laminointikonetta melontakarttojen valmistamiseksi.

Seuran jäsenten käytössä on telttasauna, jota voi lämmittää vajarannassa ja jäsentapahtumissa. 

Tiedotus 

Klubin tiedotustoiminta tukeutuu nettisivuihin ja jäsenrekisterissä ilmoitettuun sähköpostiin. Näillä kanavilla jaetaan informaatiota klubin toiminnasta ja kannustetaan jäseniä osallistumaan. Näillä kanavilla esitetään myös sääntömääräisten kokousten kutsut. Nettisivuston kehitystyö on jatkuvaa. Klubi näkyy myös sosiaalisen median kanavissa. 

Jäsenistö 

Jäsenmäärä on pysynyt pitkään noin 300 jäsenessä. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti. Jäsenistön osallisuutta kaikessa klubin toiminnassa kannustetaan. Erityisesti pyritään tekemään kerhoa tutuksi uusille jäsenille. Toiminnan keskeiset alueet on jaettu tiimeihin ja jäsenistöä kannustetaan osallistumaan tiimien toimintaan. 

Talous 

Klubin tulot muodostuvat pääosin jäseniltä kerättävistä maksuista ja kursseista.  Kerhon taloudellinen tila on vakaa. Lähivuosien aikana panostetaan vajojen kunnostukseen ja kunnostustöitä varten anotaan taloudellista tukea erikseen täsmentyvän korjaussuunnitelman mukaan.

Kontaktit muihin järjestöihin 

Klubi on Suomen melonta- ja soutuliiton jäsen. Yhteistyötä kehitetään muiden melontaseurojen kanssa mm. retkien järjestämisessä ja koulutustoiminnassa. Klubi on yhteisöjäsen Sipoonrannan asukasyhdistyksessä.