Toiminta

Toimintasuunnitelma

Klubin tehtävä

Klubin ydintehtävät ovat melontataitojen ja melontaturvallisuuden kehittäminen sekä melontatilaisuuksien tarjoaminen. Tämän mahdollistamiseksi kerho:

  • Asettaa jäsenten käyttöön kajakkeja ja muuta kalustoa, järjestää säilytystilaa näille sekä jäsenten kajakeille sekä tarjoaa rantautumismahdollisuudet,
  • Sekä järjestää jäsenille monipuolista melontakoulutusta ja varmistaa että kerhossa on riittävästi ohjaajia.

Toiminnan puitteet

Ulkoisissa toimintaedellytyksissä ei ole nähtävissä muutoksia tämän suunnitelman tähtäyksellä.

Yleistä

Toimintasuunnitelma noudattaa perinteistä mallia.

Vajat ja kalusto

Panostetaan kaluston kunnossapitoon tarvittaessa ostamalla palveluja. Jatketaan kaluston modernisointi poistamalla vanhoja kajakkeja, joiden käyttöaste on matala. Yksityiskajakkipaikkojen suhteen tarjonta on ollut suurin piirtein tasapainossa ja kerhon oma kalusto mahdollistaa vielä jäsenmäärän kasvua.

Koulutustoiminta

Koulutusohjelman ytimen muodostaa melonnan peruskurssit. Peruskurssi on myös keskeinen jäsenhankintamekanismi. Peruskurssin järjestämistä edellyttää myös riittäviä ohjaajaresursseja.  Lisäksi järjestetään koulutusta melontatekniikoissa jäsenien melontataitojen ja melontaturvallisuuden kehittämiseksi. Järjestetään myös melonnan jatkokursseja ja EPP2 taitokoe.

Säännölliset melonnat

Melontatoiminnan ydin muodostuu säännöllisistä melonnoista.

Keskeinen säännöllinen melontatilaisuus on keskiviikkomelonta jossa jäsenille tarjotaan tilaisuus hyvässä seurassa ja kokeneempien tuella meloa, saada liikuntaa ja nauttia yhdessäolosta.

Järjestetään myös toinen viikoittainen melontapäivä, joka tarpeen mukaan osittain voi olla suunnattu yleisölle.

Retket

Tarjotaan valikoima retkiä jotka kestonsa, vaativuutensa ja luonteensa mukaan pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle sopivat vaihtoehdot. Toisaalta on melonnallisesti haastavat retket, toisaalta retket joissa painotetaan liikkumista luonnossa ja yhdessäoloa. Retkien kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti osallistujat mutta budjetissa on aikaista enemmän rahaa retkien sponsoroimiseen niin että kerholta voi saada enemmän tukea esim. majoitukseen tai ruokailuun.

Pyritään aktivoimaan jäseniä hallituksen ulkopuolelta osallistumaan retkien järjestelyihin.

Muu melontatoiminta

Purjekanoottitoimintaa ja koskimelontaa järjestetään sen mukaan kuin alan harrastajia saadaan vetämään sitä. Pyritään saamaan joukkue Suomi Meloo tapahtumaan.

Junioritoiminta

Junioritoiminnan painopiste on tiistaimelonnassa. Lisäksi järjestetään nuorille tarkoitettu Lövhyddanin leiri. Varttuneemmille nuorille tarkoitetulla toiminnalla ei tällä hetkellä näytä olevan kysyntää eikä vetäjää.

Sosiaalinen toiminta

Kaikissa tapahtumissa pyritään siihen, että jäsenillä olisi hyvä tilaisuus viihtyä keskenään.

Lövhyddanin leiriä kehitetään koko jäsenkunnan tapahtumaksi. Erikseen järjestetään vielä kauden avajaistapahtuma sekä perinteinen jouluglögitilaisuus.

Tiedotus

Sisäisellä tiedotuksella jaetaan informaatiota klubin toiminnasta ja kannustetaan jäseniä osallistumaan. Tässä tukeudutaan sähköpostiin ja nettisivuihin kuten ennen. Nettisivujen käyttöä ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen kehitetään edelleen. Näillä kanavilla menevät myös sääntömääräisten kokousten kutsut. Käytetään myös Facebook.

Ulkoisessa tiedottamisessa nettisivut ovat avainasemassa. Tiedottamista lehdistössä ja muissa välineissä tehdään, kun on sopiva aihe.

Jäsenistö

Jäsenmäärän kasvu on tasaantunut ja on pysynyt vajaan 300 tienoilla. Uusia jäseniä otetaan vastaan ja klubista jaetaan tietoa eri kanavien kautta. Nykyistä jäsenistöä pyritään saamaan aktiivisemmin mukaan toimintaan. Erityisesti pyritään tekemään kerhoa tutuksi uusille jäsenille.

Talous

Tulot muodostuvat pääosin jäseniltä kerättävistä maksuista. Kerhon taloudellinen tila on vahva.  Maksut tarkistetaan tarvittaessa jotta toimintaedellytykset säilyvät ja talous pysyy vahvana

Kontaktit muihin järjestöihin

Pyritään aktiivisemmin harrastamaan yhteistyötä muiden melontaseurojen kanssa, erityisesti lähimpien naapurien kanssa.