Jäsenmaksut vuodelle 2021

Sipoon Kanoottiklubi ry

Jäsenmaksu / vuosi

 • 45€ aikuiset
 • 90€ perhe
  (= 2 aikuista ja samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset)
 • 25€ 13-17 -vuotiaat
 • 0€ alle 13-vuotiaat

Liittymismaksu (kertamaksu)

 • 50€ aikuiset
 • 0€ alle 17-vuotiaat

Kurssimaksu (sisältää liittymismaksun)

 • 100€ aikuiset
 • 50€ 12-17 -vuotiaat

Muut maksut

 • Kaluston käyttömaksu / vuosi 50€
 • Kanoottipaikka / vuosi 50€
 • Avainpantti 20€
 • Karhulasku 10€

Lisätiedot jäsensihteeriltä ja rahastonhoitajalta.


Medlemsavgifterna för år 2021

Medlemsavgift/ år

 • 45€ vuxna
 • 90€ familj (=2 vuxna med barn under 18 år)
 • 25€ 13-17 -åriga
 • 0€ under 13-åriga

Anslutningsavgift

 • 50€ vuxna
 • 0€ barn under 17 år

Kursavgift (incl.anslutningsavgift)

 • 100€ vuxna
 • 50€ 12-17 -år

Övriga gifter

 • Bruksavgift / år 50€
 • Kanotplats / år 50€
 • Nyckelpant 20€
 • Betalningspåminnnelse 10€

Membership fees for 2021

Membership / year

 • 45€ adults
 • 90€ family (= 2 adults and chilren under 18 years)
 • 25€ 13-17 years
 • 0€ under 13 years

Joining fee (paid once)

 • 50€ adults
 • 0€ child under 17 years

Course fee (incl. joining fee)

 • 100€ adults
 • 50€ 12-17 years

Other fees

 • Use of canoes (season) 50€
 • Storage of canoe 50€
 • Key 20€
 • Fee reminder 10€