Jäsenohjeet

Tervetuloa Sipoon kanoottiklubin jäseneksi. Sipoon kanoottiklubi on keskittynyt retki- ja virkistysmelontaan.

Jäsenyyden edellytykset

Sipoon kanoottiklubin toiminnan perustana ovat turvallinen retki- ja virkistysmelonta sekä halu pitää jäsenistön kalusto hyvässä kunnossa. Siksi jäseneksi haluavan on ensin osoitettava melontataitonsa jollakin seuraavista tavoista:

  • Sipoon kanoottiklubin peruskurssin suorittaminen
  • Suomen melonta- ja soutuliiton suositusten mukaisen peruskurssin suorittaminen jossakin muussa seurassa
  • Jos et ole suorittanut peruskurssia, mutta sinulla on riittävä melontakokemus ja tietämys melonnan turvallisuudesta, niin voit näyttää osaamisesi koemelonnassa. Koemelonnassa näytetään Suomen melonta- ja soutuliiton peruskurssien sisältämien taitojen ja tietojen osaaminen. Lisätietoa koemelonnoista SKK:n puheenjohtajalta ja turvallisuuspäälliköltä.

Jäsenyys ja SKK:n kaluston lainaus

Sipoon kanoottiklubin jäsenmaksu oikeuttaa melomaan SKK:n kalustolla seuran järjestämissä tapahtumissa. Seuran tapahtumista saa tietoa Sipoon kanoottiklubin nettisivuilta.

Melominen omin päin seuran kalustolla onnistuu maksamalla jäsenmaksun lisäksi vuosittaisen kalustonkäyttömaksun. Perheen kalustonkäyttömaksu on kaksi kertaa yhden jäsenen kalustonkäyttömaksu.

Kalustonkäyttömaksun maksaneella jäsenellä/perheellä on oikeus lainata SKK:n omia ja käyttökanootteja päiväretkiä varten ilman ennakkovarausta, edellyttäen, että kanootti lähtee melomalla SKK:n laiturilta. Mikäli kanootti viedään autolla vajasta tai jos retki kestää yön yli tarvitaan aina tapauskohtainen lupa. Luvan voi antaa vajamestari tai puheenjohtaja. Käytössä ollut kanootti ja mela on ennen palauttamista vajaan puhdistettava ja kuivattava huolellisesti. Aukkopeite ja pelastusliivit on ripustettava kuivumaan niille osoitetuille paikoille. Jos jäsenen käytössä ollut lainakalusto vahingoittuu, on siitä viipymättä ilmoitettava kalustovastaavalle.

Jäsenmaksun ja kanoottipaikan vuokrannut kanoottiklubin jäsen voi halutessaan meloa SKK:n kalustolla seuran järjestämissä tapahtumissa. Kanoottipaikan vuokra määritellään vuosittain.

Oman vaja-avaimen saa maksamalla avainpantin kts. maksutaulukko. Avain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa edelleen.

Sipoon kanoottiklubin kaikilla jäsenillä on tarvittaessa vartiovuorovelvollisuus.

Kaluston käyttöohjeet

Vajat:
SKK:lla on neljä kanoottivajaa Storörenin venesataman alueella Sipoon kunnalta vuokratulla tontilla.

Vajat on numeroitu 1, 2, 3, 4. 1-vaja on lähimpänä merta.
Tupakointi on paloturvallisuussyistä kielletty vajoissa.
Pukuhuoneet sijaitsevat 2. vajassa. Ulko-ovesta katsottuna naisten pukuhuone on oikealla ja miesten pukuhuone on vasemmalla.

Säilytyspaikat:

1. vajassa on yksityisiä kanootteja jotka eivät ole yleisessä käytössä.

  1. vajassa on SKK:n omaa kalustoa sekä ns. käyttökanootit. Käyttökanootit ovat yksityisten jäsenten omistamia, klubin käyttöön luovutettuja kanootteja. 2. vajan kanootit ovat jäsenten käytössä
  2. vajassa on yksityisiä kanootteja jotka eivät ole yleisessä käytössä.
  3. vaja toimii osittain huoltotilana ja työkaluvarastona, osittain kanoottivarastona. 4.vajassa olevat kanootit ovat SKK:n omaisuutta ja ovat jäsenten käytössä.

Jokaisella kanootilla on oma määrätty paikkansa ja kanootti on aina käytön jälkeen palautettava kuivattuna omalle paikalleen.

Vajakirja:

Aina kun lähdetään vesille omalla tai klubin kalustolla on tehtävä asianmukaiset merkinnät vajakirjaan. Kun palataan retkeltä, täydennetään vajakirjamerkinnät paluuajalla.

Oman kaluston säilyttäminen vajassa:

Yksityiset kanootit säilytetään vuokrapaikoilla vajavoudin osoittamalla paikalla.
Vajassa säilytettävät varusteet on varustettava nimellä.
Vuokrapaikasta on maksettava vuokra kts. maksutaulukko. Vuokrapaikkaan liittyy vartiovuorovelvollisuus.

Käyttökanootit: Jäsen voi halutessaan, hallituksen luvalla, luovuttaa oman kanoottinsa käyttökanootiksi. Käyttökanootista ei tarvitse maksaa vuokraa säilytyspaikasta eikä käyttömaksua, eikä siitä myöskään tule vartiovuorovelvollisuutta. SKK:n hallitus käsittelee tapauskohtaisesti käyttökanoottihakemukset ottaen huomioon klubin kalustotarpeet.

(päivitetty 20.3.2017)