Vaarallisia tilanteita

Klubilla ei ole omaa vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmää, josta voisimme koostaa yhteenvetoja keskeisistä turvallisuuspoikkeamista, vaaratilanteista ja myös "läheltä piti tilanteista". Tässä asiassa voimme hyödyntää liiton palveluita, sillä liitto on kerää läheltä piti tietoja melonnassa ja soudussa sattuneista onnettomuuksista sekä vaaratilanteista. https://www.melontajasoutuliitto.fi/turvallisuus/onnettomuus-ja-lp-raportit/ On…

Ohjaajien koulutuspäivä Porkkalassa 20.5.2018

Melontakouluttaja Anssi Nupponen opasti SKK:n melontaohjaajia opettamisen nikseihin,  melontatekniikoiden hallintaan ja erilaisten pelastautumistilanteiden harjoitteluun kokopäivän kestäneessä koulutustilaisuudessa. Koulutettavina olivat 10 seuran omaa melontaohjaajaa: Tarmo Wahlström, Lotta Bengs, Erja Ketko, Paavo Tuomainen, Olli Sariola, Tarja Wahlström, Mari Angelin, Marko Savola, Heikki…